Dr. France Štukl: Vodni pogoni na Škofjeloškem

Lokacija: Sokolski dom Škofja Loka
Od:
Do:

Najstarejši vodni pogoni na Škofjeloškem so mlini in žage. Najpomembnejši so bili mlini, ki so bili ključni za predelavo hrane in jih poznamo že iz antike. Ker so bili mlini povezani s hrano, so bili deležni oblastne kontrole. Poznamo mlinski red cesarice Marije Terezije iz leta 1770. Vodne žage nimajo tako dolgega razvoja kot mlini in jih poznamo šele iz srednjega veka. Na Loškem je najstarejša Časova žaga v Železnikih iz leta 1358. Več o mlinskih kolesih in vodnih kamnih, mlinih in mlinarjih ter o razcvetu in propadu mlinov in vodnih žag bo spregovoril izjemen poznavalec zgodovine nekdanjega loškega gospostva.