ORGLE &, 2017 | 2

Lokacija: Papirnica pri Škofji Loki, kapela Jezusovih blagrov
Od:
Do:

2. koncert
Pavao Mašić, orgle (Hrvaška)
Petrit Çeku, kitara (Kosovo)

Papirnica pri Škofji Loki, kapela Jezusovih blagrov

Foto: Mirko Cvjetko

Koncertni list, 3.6.2017