Uprizarjanje dotika – uprizarjanje razmerja v gledališču in performansu

Lokacija: Sokolski dom Škofja Loka
Od:
Do:

Enodnevni simpozij / A one day symposium

Sklicatelja / Convenors

Dr. Tomaž Krpič, mag. Dieter Hammer


PROGRAM / PROGRAMME

9.10 – 9.35
Izr. prof. dr. Tomaž Toporišič, AGRFT
Dramaturg, teoretik gledališča, kritik / Dramaturge, theatre theoretician, critic
UPRIZARJANJE DOTIKA IN LIMINALNOST / PERFORMING TOUCH AND LIMINALITY

9.35 – 10.00
Dr. Jens Kabisch, Heidelberg University
Pridruženi raziskovalec / Research associate
DOTIK IN BITI DOTIKAN / TOUCH AND BE TOUCHED

10.00 – 10.25
Dr. Maja Murnik
Umetnostna kritičarka / Art critic
NEVARNA RAZMERJA: DOTIK IN NOVOMEDIJSKI PERFORMANS / DANGEROUS LIAISONS: THE TOUCH AND NEW MEDIA PERFORMANCE ART

10.25 – 10.50
Mag. Dieter Hammer
Neodvisni raziskovalec, umetnik / Independent philosopher, artist
ONO / IT

10.50 – 11.20
Ryuzo Fukuhara, prof. dr. Rajko Muršič
IMPROVIZACIJA ZA PLESALCA BUTOHA IN PREPARIRANI KITARI / IMPROVISATION FOR A BUTOH DANCER AND PREPARED GUITARS

11.20 – 11.45
Mag. Barbara Pia Jenič, Gledališče Sensorium
Direktorica, umetniška vodja / Director, artistic leader
IZKUSTVO DOTIKA: PRIMER GLEDALIŠČA SENSORIUM / HAPTIC EXPERIENCE: THE CASE OF SENSORIUM THEATRE

11.45 – 12.10
Radharani Pernarčič
Svobodna umetnica, pedagoginja plesa / freelance artist and dance pedagog
KAKŠEN DOTIK SE TE DOTAKNE? / WHAT TOUCH TOUCHES YOU?

12.10 – 12.35
Jatun Risba
Intermedijska in uprizoritvena umetnica / Intermedia and performing artist
KINESTETIČNOST IN EVOKATIVNA DRAMATURGIJA PERFORMANSA THE TREE ODIN TEATRET / KINAESTHESIA AND EVOCATIVE DRAMATURGY IN ODIN TEATRET’S PERFORMANCE THE TREE

12.35 – 13.00
mag. Sandra Jenko, Slovenski gledališki inštitut
Muzejski pedagog / Museum educator
TIPNA MAKETA ŠKOFJELOŠKEGA PASJONA / HAPTIC MODEL OF ŠKOFJA LOKA PASSION PLAY

13.00 – 13.25
Dr. Tomaž Krpič
Neodvisni raziskovalec gledališča / Independent theatre researcher
GLEDALIŠKI DOTIK NARAVE: DOTIK IN KONSTRUIRANJE GLEDALIŠKE SKUPNOSTI / THEATRE’S TOUCH OF NATURE: SENSE OF TOUCH AND CONSTRUCTION OF THEATRE COMMUNITY