Razstava izdelkov VDC Kranj, enota Škofja Loka

Lokacija: Mala galerija Občine Škofja Loka
Od:
Do:

Vabljeni v Malo galerijo Občine Škofja Loka na ogled razstave izdelkov Varstveno delovnega centra Kranj, enota Škofja Loka. 

Razstava izdelkov iz gline in fotografij, ki prikazujejo postopke delovnega procesa.  

Mala galerija Občine Škofja Loka je odprta:
ponedeljek od 7.30 do 15.00 ure
torek od 7.30 do 15.00 ure
sreda od 7.30 do 17.00 ure
četrtek od 7.30 do 15.00 ure
petek od 7.30 do 12.00 ure

VDC

Leta 2000 je Vlada RS, MDDSZ ustanovilo samostojni socialno varstveni zavod - Varstveno delovni center Kranj, v sestavi katerega je tudi organizacijska enota v Škofji Loki. Leta 2007 je Vlada RS, MDDSZ bivšo Srednjo šolo za slepe in slabovidne v Škofji Loki, prenesla v upravljanje VDC Kranj, čemur je z obsežno finančno investicijo MDDSZ sledila tudi temeljita adaptacija stavbe. Danes se v enoti Škofja Loka v okviru javne službe izvajata dve socialnovarstveni storitvi - storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji kot dnevno varstvo in storitev institucionalnega varstva v bivalni enoti kot celodnevno varstvo oziroma dom za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Trenutno je v enoto dnevnega varstva vključenih 37 uporabnikov, v bivalni enoti pa ima dom 24 stanovalcev.
V procesu izvajanja socialnovarstvene storitve uporabnikom v varnem okolju omogočamo aktivno vključevanje v družbeno življenje, delovno okolje ter opravljanje koristnega, njihovim zmožnostim primernega dela.
Na lestvici njihovih vrednot je delo, kot pri vseh odraslih ljudeh, na najvišjem mestu. Predstavlja področje za izgradnjo pozitivne samopodobe, samopotrjevanje in socialno priznanje kot enakovrednih članov družbe, ki vanjo tudi prispevajo. Izkušnje, ki jih pridobivajo ob svojem delu pa bistveno vplivajo na razvoj osebnosti in lasten socialni razvoj.
V segmentu zaposlitve pod posebnimi pogoji, smo se v inovativnem pristopu in razvoju, usmerili predvsem v izdelavo lastnih izdelkov iz gline, nekaj pa smo ohranili tudi enostavnih kooperantskih del. Inovativni pristop upošteva prilagojen delovni proces, v katerem se le ta z različnimi pripomočki in orodji razgradi na način, da je izdelava vsakega izdelka razdeljena na več faz, v katere se vključujejo uporabniki glede na svoje sposobnosti, znanja in interes. Odgovornost zaposlenih je, da jih skozi ta delovni proces z visoko stopnjo zaupanja, motiviranja, spodbujanja in spremljanja, z ustreznim vodenjem in usmerjanjem pripeljejo do delovnega prispevka.
Naši izdelki so prisotni tudi na trgu – tja vstopamo enako, kot ostali ponudniki, le da imajo izdelki poleg tega, da so lepi, uporabni in kakovostni, še dodano vrednost, ki jo predstavlja delovni prispevek osebe s posebnimi potrebami.