"GOR/DOL/ENCI", razstava Društva likovnih umetnikov Dolenjske

Lokacija: Sokolski dom Škofja Loka
Od:
Do:

Vabljeni v vhodno dvorano Sokolskega doma na ogled razstave Društva likovnih umetnikov Dolenjske "GOR/DOL/ENCI". 

Razstava bo na ogled do 17.5.2017.

Sokolski dom je v času razstave odprt:
od torka do petka od 10. do 12. ure ter od 17. do 19. ure
ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure
ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in od 17. do 19. ure
prazniki: zaprto

DLUD v letu 2017 obeležuje 10. obletnico svojega delovanja. Osnovno poslanstvo in namen delovanja društva je v medsebojnem sodelovanju umetnikov in krepitvi strokovnih kompetenc. DLUD je član ZDSLU in kot ostala zvezna društva v svoje vrste sprejema profesionalne likovne umetnike. Društveno delovanje je pomembno zaradi promoviranja likovne umetnosti ter ustreznega predstavljanja članov v ožjem in širšem razstavnem okolju. Z vidika državnega financiranja je v slovenskem kulturnem prostoru profesionalna umetniška ustvarjalnost vse bolj podhranjena. V očeh državne in lokalnih politik je vse manj prepoznaven pomen, ki ga ima umetnost za civilizacijski razvoj. Država iz leta v leto namenja kulturi in umetnosti vse manj sredstev, kar slabi nacionalno identiteto in nas istočasno oddaljuje od kulturno-umetniških politik zahodnoevropskih držav. Za utrjevanja pomena, uveljavljanje in ustvarjanje ustrezne prepoznavnosti profesionalnih likovnih umetnikov je delovanje DLUD na širšem območju delovanja, zelo pomembno tudi v smislu razločevanja med profesionalno in ljubiteljsko umetniško ustvarjalnostjo. Slednja je v Sloveniji preko društvenih dejavnosti zelo razvita in v laični javnosti mnogokrat prodornejša kot so likovna društva, ki združujejo profesionalne umetnike. DLUD je v zadnjih letih v uporabo pridobilo razstavne prostore KC Janeza Trdine v Novem mestu, kar društvu omogoča kontinuirano prirejanje skupinskih in samostojnih razstav članov. Pomembno vlogo v delovanju društva imajo tudi gostovanja, tako celotnega društva kot posameznih članov. Na pričujoči razstavi, ki jo gosti Združenje umetnikov Škofja Loka – ZUŠL, se v Sokolskem domu z osebnimi izbori lastnih del predstavlja 17 izmed vseh 28 članov DLUD: Hamo Čavrk, Martina Hegediš, Svetlana Jakimovska Rodić, Simon Kajtna, Boštjan Kavčič, Mateja Kavčič, Alojz Konec, Martina Koritnik Fajt, Jože Kumer, Robert Lozar, Jože Marinč, Jožica Medle, Nataša Mirtič, Jasmina Nedanovski, Janko Orač, Andreja Schwenner in Aleksandra Zalokar.
Na območju delovanja DLUD je v primerjavi z mestnimi društvi relativno malo umetnikov, ki so po umetniških zvrsteh ustvarjanja predvsem slikarji in grafiki, najmanj številni pa so kiparji. Dolenjska s širšim območjem Posavja in Bele Krajine v sebi nosi dediščino pomembnih slovenskih likovnih umetnikov 20. stoletja (npr. B. Jakac, F. Stiplovšek, V. Lamut, Z. Didek), ki so delovali precej heterogeno. Morda bi, glede na takratne realistično idealizirane stilne principe dolenjsko krajino in reko Krko vsaj do neke mere lahko določili za njihov skupni motiv, ki pa vendarle ni dovolj izrazit in prisoten, da bi lahko govorili o t.i. genius loci (kot o njem govorimo pri prekmurskih slikarjih). Pa vendar si upam trditi, da je razgibana, zelena, mehka in gričevnata dolenjska krajina zelo prisotna v zavesti prebivalcev tega območja in kot taka vsaj minimalno navdihuje oziroma se je vsaj kdaj dotaknila vsakega izmed sodobnih likovnih umetnikov-članov DLUD. Na razstavi sodelujoči avtorji so izrazno-medijsko in generacijsko zelo raznoliki. Nekateri so bolj, drugi manj uveljavljeni v širšem slovenskem umetniškem prostoru. Vsi pa so zelo pomembni v neposrednih lokalnih okoljih, v katerih delujejo pogosto kot edini ali redki umetniki, ki vsakdanjost sublimirajo v izviren umetniški izraz. Razstava GOR/DOL/ENCI na Gorenjsko prinaša del dolenjskega umetniškega utripa. V naslednjem letu sledi gostovanje ZUŠL v Novem mestu. S tem se tkejo strokovne in kolegialne vezi, ki utirajo pot nadaljnjim sodelovanjem.

Katja Ceglar

Vabilo (pdf)