Dvorane

Za vrati gotskega portala srednjeveške meščanske hiše se odpre pogled na sodobno oblikovan objekt, ki mestu prinaša nov utrip in nove vsebine. Sokolski dom je kraj kulturnega dogajanja in poslovna priložnost, ki mesto bogati in mu vliva mladostne energije.

Vhodna dvorana je namenjena galerijski dejavnosti. Omogoča tudi organizacijo samostojnih sprejemov in pogostitev ali v povezavi le teh z dogodki in prireditvami v veliki ali mali dvorani.Mala dvorana sprejme do 40 ljudi, namenjena je organizaciji manjših dogodkov, predavanj in okroglih miz. Kristalna dvorana  je s svojimi 210 sedeži osrednja dvorana in ‘’srce’’ Kulturnega centra – primerna je za večje kulturne, družabne in izobraževalne dogodke. Zaradi dobre akustike se tu odvijajo ka­kovostni koncerti, dnevna svetloba pa daje primerno okolje tudi za organizacijo raznih predavanj, konferenc in seminarjev.  

Kulturni center je v celoti opremljen s sodobnim multimedijskim sistemom, ki vhodno, malo in veliko Kristalno dvorano povezuje v enoten avdio-vizualni sistem.

Vsi prostori imajo dnevno svetlobo, a so tudi opremljeni s sistemom prisilnega prezračevanja, ki zagotavlja optimalne pogoje dela. Na vzhodni strani se velika dvorana nadaljuje v mestni vrt, zeleno oazo znotraj strnjene mestne pozidave. Iz vrta se odpira popolnoma nov in nepoznan pogled na mesto in njegovo okolico. Vrt je dostopen iz velike dvorane, pa tudi iz prehoda Pekel, ki Mestni trg povezuje s Spodnjim trgom. Na vrtu je moč organizirati različne sprejeme in pogostitev pa tudi kulturne dogodke in prireditve.