Lokacija

Stavba skupaj z ostalimi hišami zahodnega stavbnega niza tvori razpoznavno mestno veduto.
Objekt Sokolskega doma nosi hišno številko Mestni trg 17 in skupaj z objektom Kina Sora tvori zaokrožen stavbni in v prihodnosti tudi funkcionalno zaokrožen kompleks, ki se mu na severu priključuje še Žigonova hiša, kjer ima svoje prostore občinska uprava.

Sokolski dom - lokacija